Tuesday, 20 December 2011

Gazimağusa Belediye Binası Docomomo Türkiye


Gazimağusa Belediye Binası (Famagusta Municipality Hall), an important building in the Modern history of Cyprus, was presented by myself (the poster designed with Devrim Yücel Besim) in the recent Docomomo Türkiye event in the University of Mersin.
The building is especially important, as according to our research, it is one of the first implemented buildings which is a product of an architectural competition in the Modern history of Cyprus. Below is the information related to the event (in Turkish).


Modernizmin Yerel Açılımları - VII. Modern Mimari Proje Sunumları ve Sergisi’ nde Kuzey Kıbrıs’ tan Modern yapılar da vardı.

Dr. Devrim Yücel Besim, Dr. Hacer Başarır (Doğu Akdeniz Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi) ve Yük. Müh. Mimar Ayer Kaşif, 16-18 Aralık 2011 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’ nde düzenlenen VII. Do.co.mo.mo.tr Proje Sunum ve Sergisi’ nde yer aldılar.

Kuzey Kıbrıs’ taki modern mimari örneklerin ele alındığı üç poster yaklaşık 70 farklı proje ile birlikte sergilendi. Sunulan ilk iki bildiri Kuzey Kıbrıs’ tan önemli yönetim yapıları olan Lefkoşa’ daki Meclis Binası ve Gazimağusa’daki Belediye binasıydı. Konut türlerine örnek olarak ise Kaşif apartmanı projesi, iç mimar Mücessem Öder tarafından sunuldu.
DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) Türkiye çalışma grubunun organize ettiği ve her yıl tekrarlanan etkinliklerde, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970’lere kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtılmaktadır. Kurumun asıl amacı, Modern mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratılmasıdır.
Geçen yıl Eskişehir’ de düzenlenen etkinlikte yine Dr. Devrim Yücel Besim, Dr. Hacer Başarır ve Yük. Müh. Mimar Ayer Kaşif, Kuzey Kıbrıs’ ı temsilen Atatürk Kültür Merkezi ve Çıkartma Anıtı projeleriyle yer almışlardı.

Wednesday, 14 December 2011

A presentation on 'Protecting Historic Famagusta, Cyprus'

Dr. Michael J. K. Walsh, (an art historian at Eastern Mediterranean University in Famagusta for nearly a decade,currently teaches at Nanyang Technologoical University in Singapore) is going to give a presentation on the Historic Famagusta in New York on Friday January 6, 2012 (Organised by the WMF).


'Located along the busy shipping lanes of the eastern Mediterranean, the Cypriot port of Famagusta rose to prominence following the fall of Acre in 1291, and rivaled Constantinople and Venice as a center of maritime commerce. In the centuries that followed, Famagusta was ruled by a succession of conquerors including French, Greek, Genoese, Venetian, Ottoman, and British, creating an astonishingly varied artistic and architectural legacy. The Historic Walled City of Famagusta was included on the 2008 and 2010 World Monuments Watch, drawing attention to the beauty and significance of the famed city and the critical conservation and maintenance needs to protect the historic structures. In 2008, WMF conducted assessments of key structures in Famagusta and convened a roundtable to better understand conservation efforts undertaken in the recent past, and conservation challenges to be tackled immediately before important resources are lost. WMF supported a condition assessment of murals in six fourteenth-century churches in Famagusta and is currently organizing a conservation program for summer 2012.'

Tuesday, 6 December 2011

KONUT KURULTAYI III - “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama”


KONUT KURULTAYI III - “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama”
09-10 Mart 2012, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
Konut ve yaşama alanları, mimarlık ve planlamanın en temel ilgi alanı ve bütün tasarım ölçeklerinin ortak paydasıdır. Belki, tam da bu nedenle konutun sorgulanması hiç bitmez ve konut çoğu kez bir ‘sorun’dur; yapma çevre ile ilgili her sorun gibi planlama, tasarım ve uygulama üçlüsü ile ilişkilendirilerek tartışılır. Plancılar, mimarlar, tasarımcıların yanısıra diğer meslek gruplarının, hukukçular, uygulamacılar ve politikacıların, planlama, mimarlık ve tasarım dışında farklı bilgi alanlarının (ekoloji, sosyoloji, psikoloji vbg.) ve tüm bu alanlarda çalışan araştırmacıların yolu hep ‘konut’la kesişir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Konut Eğitim Araştırma Danışmanlık Merkezi (HERA-C) ve KTMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek olan III. Konut Kurultayı, “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama” anatemasıyla, 09-10 Mart 2012 tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Konut Kurultayı’nın alt başlıkları:

1-Kentleşme, Göç, Mobilite ve Konut Politikaları,
2-Konut Alanları Planlaması: Değişim, Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik,
3-Konut Mimarisi ve Tasarımı: Kullanıcı / İmaj-anlam-beğeni / Estetikleşme / Tasarımda geri besleme / Bilgisayar kullanımı,
4-Konut ve Toplusal Çevre,
5-Konut ve Ekolojik Çevre,
6-Konut ve Teknolojik / Ekonomik Erişebilirlik,
7-Değişen Hane Halkı Yapısı ve Konut Piyasası,
8-Konut Stoğu: Üretim ve Pazarlama / Kır-Kent / Planlı-Plansız / Tek-Toplu Konut / Tip Konut-Konut Tipolojileri / Geneleksel, Yöresel-Modern Konut / Yeni-Yenileşmiş Konut / Geçici Konut-İkinci Konut / Herkes için Konut.

Kurultaya, Türkiye’den konut konusunda uzmanlar – Prof.Dr. Ahsen Özsoy, Prof.Dr. Ali Cengizkan, Prof.Dr. Hülya Turgut, Prof.Dr. Şengül Öymen Gür, davetli konuşmacı olarak katılacaklardır.

Kurultay hakkında daha fazla bilgi için arch.emu.edu.tr/konutkurultayi3 web adresine erişebilir veya konutkurultayi3@emu.edu.tr elektronik posta adresine yazabilirsiniz.

Sunday, 9 January 2011

Old City of Dubrovnik: the city wallsThe walled city of Dubrovnik, a listed World Heritage Site of UNESCO since 1979 and extended in 1994 after the restoration works carried out following the war.
The city of Dubrovnik is a significant case for my research especially because it can illustrate problems of heritage conservation in conflicting nationalisms and the power of heritage in national identity building. Moreover this city can showcase the effectiveness of the World Heritage Convention.

Saturday, 8 January 2011

GAU IDES421 STUDENTS' VISIT TO KALAVAC VILLAGE
As a part of the IDES 421 Restoration course, we have visited the Kalavac Village on the 12th of November 2010. Students have taken photographs and measurments of different buildings and furniture. Accordingly drawings of the existing have been prepared and currently they are working on detailed models of this distinctive Turkish Cypriot village. An exhibition will be organised in coordination with the local authorities of the village in the following semester.

Tuesday, 4 January 2011

GAU Department of Interior Design participated in ITU Meeting


As the Girne American University Department of Interior Design, we have participated in the 3rd National Meeting of Interior Design Departments' Exhibition in Istanbul Technical University with the above poster. The poster consists of projects of the GAU Interior Design Department students. The exhibition will be open in the following 2 months. More information can be found here.