Tuesday, 7 December 2010

DoCoMoMo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları


(6th National Meeting of DOCOMOMO-Turkey (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern MOvement), took place in Eskisehir Anadolu University, 2-4 December 2010. As members of the Girne American University; Devrim Yücel Besim, Hacer Başarır and Ayer Kaşif, we have presented two posters. Below is the Turkish explanation of the event.)

DOCOMOMO - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV. Proje Sunumları ve Sergisi’ nde Girne Amerikan Üniversitesi de vardı.
Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık öğretim üyelerinden Devrim Yücel Besim, Hacer Başarır ve Ayer Kaşif, birlikte ürettikleri iki bildiri ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ nde 2-4 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen DOCOMOMO - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV. Proje Sunum ve Sergisi’ nde yer aldılar. İlk bildiride Kuzey Kıbrıs’ tan önemli kamusal bir yapı olan ve tasarımı Mimar Burhan Atun’ a ait “Atatürk Kültür Merkezi” akt arılırken, ikinci bildiride Kıbrıs Türk halkı için simgesel değeri olan “Barış ve Özgürlük anıtı” sunuldu. Türkiye’ nin farklı bölgelerinden Modern Mimari örneklerin sunulduğu ve yeni açılımların tartışıldığı etkinlik boyunca hem akademik hem de sosyal açıdan oldukça verimli bir ortam yaratıldı. Ayrıca açılışını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’ in yaptığı sergide yaklaşık 70 farklı projeyle yoğun bir katılım vardı.

DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern MOvement), kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluştur. Türkiye Çalışma Grubu ise 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır.

Bu yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’ nin ev sahipliğinde yapılan DOCOMOMO - Proje Sunumları “Kamu yapıları, Eğitim yapıları ve Sanayi yapıları” olarak 3 ana grupta gerçekleşmiştir. Kamu yapılarının anlatıldığı ilk oturumda sunumlarını yapan Yrd. Doç. Dr. Devrim Yücel Besim ve Dr. Hacer Başarır bundan sonra yapılacak olan DOCOMOMO etkinlikleri için ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek tüm katılımcıları Kuzey Kıbrıs’ a davet ettiler.

No comments: